JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac

Donacije za JU Dnevni centar Mojkovac možete uplatiti na žiro račun
535-14463-49 Prva Banka Crne Gore

 

 

Za uplate iz inostranstva pogledajte     instrukcije za plaćanje.

Kroz projekat “Srvis dodatne podrške” planirano je angažovanje dodatnog stručnog kadra koji bi pružio neophodnu stručnu podršku djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa teritorija…

U saradnji sa JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” iz Bijelog Polja, Dnevni centar “Mojkovac” relizovao je projekat “Zapošljevanjem do integracije” čija je vrijendost bila oko…

Projekat “Snezorna soba” za čiju realizaciju je Dnevni centar obezbijedio 12.000€  relaizovan je nakon sprovdenog postupka javne nabavke. Oprema je viskog kvaliteta britanske kompanije ROMPA i…

S obzirom na uspješnu realizaciju projekta “Unapređenje kvaliteta stručne podrške djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju” i na veliko interesovanje roditelja Dnevni centar je aplicirao…

Zahvaljujući donaciji Ambasade Ujedinjenih Arapsih Emirata u iznosu od 10.000,00€ u Dnevnom centru uvedena je nova usluga za korisnike – besplatan prevoz korisnika od kuće do Dnevnog centra i…

U saradnji sa JU Ceatar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” iz Bijelog Polja, Dnenvi centar “Mojkovac” je realizovao projekat “Pružimo šansu” čija je vrijendost bila oko 50.000,00€.…

Za relaizaciju projekta Dnenvi centar je obezbijedio 10.080,00€ od strane  Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Cilj ovog projekta bio je unapređenje kvaliteta usluga…