JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac


senzorna soba

2017

SENZORNA SOBA


Projekat “Snezorna soba” za čiju realizaciju je Dnevni centar obezbijedio 12.000€  relaizovan je nakon sprovdenog postupka javne nabavke. Oprema je viskog kvaliteta britanske kompanije ROMPA i sastoji se od različitih elemenata i namijenjena je osobama sa poremećajem senzorne integracije. Terapija u senzornim sobama je vid terapije koji se sve češće koristi u brojinim ustanovama za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Rad u snenzornoj sobi sprovodi psiholog i defektolog. Terapijski rad u senzornoj sobi nije metod liječenja već metoada koja stimulacijom čula treba da omogući djeci i mladima sa poremećajem senzorne integracije da ispolje svoje uspavane potencijale i postignu emocionalni balans.

Ovaj oblik terapije naročito je koristan za djecu sa oštećenim sluhom , vidom, a najveći značaj ima u rehabilitaciji djece iz  eflect autizma. Stimulišuća i smirujuća atmosfera stvorena u ovoj sobi omogućava poboljšanje koordinacije kod djece, unapređuje sposobnosti govora, usmjeravanje pažnje kod djece i djeluje relaksirajuće. Senzorna soba posjeduje: svjetlosne tube, vibraciono-muzičku fotelju, muzičku prostirku, svjetlosni snop, svjetlosni reflektor, projektor, logopedski set ogledala, balansere, sredstva za taktilnu integraciju kao što su vibrirajući jastuci, četke, crijeva isl., raspršivači sa eteričnim uljima za aroma terapiju.

Za svako dijete pravi se poseban plan i program rada u senzornoj sobi kao i plan vremena boravka u njoj u skladu individualnim potrebama korisnika.