JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac2017

NASTAVAK SERVISA – UNAPREĐENJE KVALITETA STRUČNE PODRŠKE DJECI I MLADIMA SA SMETNJMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU


S obzirom na uspješnu realizaciju projekta “Unapređenje kvaliteta stručne podrške djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju” i na veliko interesovanje roditelja Dnevni centar je aplicirao za sredstva kod Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću kako bi nastavio ovaj servis.

Za nastavak servisa u narednih 9 mjeseci obezbijeđeno je 10.705€. Realizacija projekta započeta je u decembru, a broj zainteresovanih korisnika bio je sve veći. Takođe, par porodica iz susjedne opštine Kolašin zainteresovano je za ovakav vid usluga.

Kroz angažovanje dodatnog stručnog kadra ( logoped, defektolog i učitelj) obezbijeđena je podrška za 22 korisnika koja se realizovala kroz individualni rad 2 puta sedmično sa svakim stručnim radnikom.

Ovaj projekat uspješno završen u septembru 2017.godine.