JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac2016

PRUŽIMO ŠANSU


U saradnji sa JU Ceatar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” iz Bijelog Polja, Dnenvi centar “Mojkovac” je realizovao projekat “Pružimo šansu” čija je vrijendost bila oko 50.000,00€.

Kroz ovaj projekat, dva lica sa invaliditetom koja su se nalazila na evidenciji Biroa rada Mojkovac kao nezaposlena lica prošla su kroz obuku za rad u Dnevnom centru. Nakon uspješne obuke, ova dva lica su obavljala praksu u Dnevnom centru u okviru koje su imali svoje mentore i psihološku podršku. Ova dva lica osposobljena su za rad na poslovima administrativnog radnika i njegovateljice.

Nakon osposobljavanja zasnovali su radni odnos na period od 10 mjeseci. Polaznici obuke, u okviru ovog porjekta, prošli su i kroz prvi stepen obuke za korišćenje znakovnog jezika koja je sprovedena u resursnom centru u Kotoru.

Cilj projekta bio je osposobljavanje za rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.