JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac2016

UVOĐENJE NOVE USLUGE ZA KORISNIKE – BESPLATAN PREVOZ KORISNIKA


Zahvaljujući donaciji Ambasade Ujedinjenih Arapsih Emirata u iznosu od 10.000,00€ u Dnevnom centru uvedena je nova usluga za korisnike – besplatan prevoz korisnika od kuće do Dnevnog centra i nazad.

Naime, sredstva su opredijeljena za nabavku specijalizovanog kombi vozila, koji posjeduje pokretnu rampu i svu dodatnu opremu za bezbjedan prevoz osoba sa invaliditetom. Ova usluga dostupna je korisnicima usluga svakodnevno.

Prilikom prevoza korisnika korisnicima je obezbijeđena pratnja stručnog lica kako bi njihova bezbjednost bila maksimalno osigurana.