JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac2018

ZAPOŠLJAVANJEM DO INTEGRACIJE


U saradnji sa JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” iz Bijelog Polja, Dnevni centar “Mojkovac” relizovao je projekat “Zapošljevanjem do integracije” čija je vrijendost bila oko 50.000,00€.

Kroz ovaj projekat, dva lica sa invaliditetom koja su se nalazila na evidenciji Biroa rada Mojkovac kao nezaposlena lica prošla su kroz program obuke za pomoćne radne terapeute u okviru Dnevnog centra, tj. osposobljena su za rad u okviru rano-okupacionih radionica (gipsarske, de kupaž radionice).

Nakon uspješne obuke, ova dva lica su obavljala praksu u Dnevnom centru u okviru koje su imali svoje mentore i psihološku podršku.Nakon osposobljavanja zasnovali su radni odnos na period od 7 mjeseci. Cilj projekta je osposobljavanje za rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao i njihova integracija u društvenu zajednicu.

Realizacija projekta završena je u martu 2018.godine.