JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
datum:

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u decembru 2018.godine, u cilju pružanja podrške djeci i mladima Crne Gore da slobodno i anonimno govore o svojim problemima, strahovima i sumnjama uspost…

datum:

Zahvaljujući divnim učenicama naše srednje škole, koje su Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju prepoznale kao prioritet u realizaciji UPSHIFT programa, naša ustanova je dobila…

datum:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao jednodnevnu obuku „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“. Obuka je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dje…

datum:

Dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u ustanovama i udruženjima socijalne i dječije zaštite održana je u Bijelom Polju.

datum:

Humanitarna organizacija 28. Jun u partnerstvu sa Optimal-om donosi besplatne očne operacije onima kojima je to najpotrebnije

"Dragi prijatelji,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da…

datum:

29 - 30. septembar 2018.godine.
Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.
- Zavod za socijalnu i dječju zaštitu…

datum:

,,DAN OTVORENIH VRATA"
Tema: Zaštita od nasilja u porodici i rad Multidisciplinarnog tima za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom.


datum:

Korisnici usluga Dnevnog centra po prvi put su bili učesnici  na Specijalnoj olimijadi i to  prilikom ostvarili zančajne re…

datum:

Koordinatori ''Otvorene zabavne škole fudbala'' danas su obradovali korisnike ustanove i poklonili im lopte za igru, kako bi se na što bolji način pripremili za predstojeću Specijalnu Olimpij…

datum:

Danas su u posjeti Dnevnom centru bili drugari iz Lokalnog dječijeg parlamenta, koji su organizovali akciju sadnje tuja. Naime, zasađena je 21 stabljika i postavljena klupa za odmor, kako bi…

datum:

Korisnici usluga Dnevnog centra danas su bili u posjeti drugarima iz JPU " Jevrosima Jevra Rabrenovic", pri čemu su učestvovali u organizovanim likovnim i muzičkim aktivnostima.

datum:

Uprava za kadrove Crne Gore u saradnji sa Savjetom za NATO organizuje obuku na temu "Bezbjedonosna kultura u lokalnoj administraciji" koja se realizuje u Opštini Mojkovac, a namijenjena je sv…

datum:

U saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i NVO Građanska alijansa za korisnike usluga Dnenvog centra obezbijeđeno je ljet…

datum:

Ministar Ministarstva rada i socijalnog staranja Kemal Purišić,u okviru svoje radne posjete Opštini Mojkovac, posjetio je Dnevni centar sa svojim saradnicima, direktorom Direktorata za socija…

datum:

Kreativni centar je prošle godine objavio sjajnu ediciju pod nazivom Školice. Ona ima ukupno pet knjiga, svaka namenjena za podsticanje razvoja deteta određenog uzrasta. Mi ovog puta izdvajamo prir…

datum:

www.decijapsihologija.rs

Podsticanje ranog razvoja u slučajevima kada razvoj odstupa od normalnog ali i u slučajevima urednog razvoja značajno je za sveukupni psihosocijalni razvoj deteta.…

datum:

Kod logopeda treba da dođe dijete do druge godine života koje nema kontakt pogledom, nema pokazni gest, koje se tokom igre osamljuje, čija igra nije funkcionalna, kazala je logoped Dušica Šće…