JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac
JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac

Upravni odbor

Radovan Jovanović – predsjednik

Jovan Radović – član

Petrana Smolović – član

Tijana Marković – član

Jagoš Šćepanović – član

Direktor


Dragica Živković

Rođena 24.02.1989.godine Mojkovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Mojkovcu. Školovanje nastavlja na Univerzitetu Crne Gore, Fakultet političkih nauka. Osnovne i speciojalističke studije završila je na studijskom programu politikologija 2011. godine.

Nakon završenih studija radno iskustvo stekla je u Opštini Mojkovac. 2017. godine imenovana je za direktoricu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac".


Tokom svog rada bila je učesnik mnogobrojinih treninga, obuka i seminara iz oblasti socijalne i dječije zaštite i posjeduje brojne sertifikate iz ove oblasti. Realizovala je u učestvovala u sprovođenju nekoliko projekata koji su se odnosili na unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i usluga Dnevnog centra.