JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac
JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac


DAN OTVORENIH VRATA

26.10.2018

DAN OTVORENIH VRATA


,,DAN OTVORENIH VRATA"
Tema: Zaštita od nasilja u porodici i rad Multidisciplinarnog tima za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom.


Mojkovac, 26.10.2018.godine