JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac


Obradovali korisnike ustanove i poklonili im lopte za igru

11.10.2018

Obradovali korisnike ustanove i poklonili im lopte za igru


Koordinatori ''Otvorene zabavne škole fudbala'' danas su obradovali korisnike ustanove i poklonili im lopte za igru, kako bi se na što bolji način pripremili za predstojeću Specijalnu Olimpijadu.