JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac


Akcija lokalnog dječijeg parlamenta

10.10.2018

Akcija lokalnog dječijeg parlamenta


Danas su u posjeti Dnevnom centru bili drugari iz Lokalnog dječijeg parlamenta, koji su organizovali akciju sadnje tuja. Naime, zasađena je 21 stabljika i postavljena klupa za odmor, kako bi se uljepšao ambijent Dnevnog centra i kako bi korisnicima boravak učinili prijatnijim.

Podršku djeci za realizaciju ovog projekta pružili su: Ministarstvo sporta, Centar za prava djeteta Crne Gore, Opština Mojkovac, JKP ''Gradac''-Mojkovac, kao i lokalni preduzetnici i preduzeća: ''Alfa Trade'', ''Green Dale'', cvjećara ''Maja'' i cvjećara ''Flower'', čiji predstavnici su i sami učestvovali u sadnji stabljika.

Ovom prilikom Lokalni dječiji parlament je takođe uručio poklone korisnicima u vidu igračaka i didaktičkog materijala koji je neophodan za svakodnevni rad sa njima, a nakon akcije sadnje stabljika organizovano je druženje svih učesnika.

„Ono što me posebno raduje jeste činijenica da su djeca imala senzibiliteta prema svojim vršnjacima koje smatraju ravnopravnim u svakom smislu. Njihov današnji doprinos ne mjeri se brojem stabljika koje su sa puno posvećenosti zasadili u dvorištu Dnevnog centra, već to pokazuje i njihovu zrelost,  koja ih , iako mlade, karakteriše kao velike ljude”,  kazala je direktorica Dnevnog centar Dragica Živković.

Lokalni  dječji parlamenta u Mojovcu, formiran je u aprilu ove godine. Uređenje dvorišta Dnevnog centra i druženje sa korisnicima iz te ustanove, samo se neke od aktivnosti kojima mojkovački mališani pokazuju da su društveno odgovorni.