JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac
JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac


Ljetovanje naših korisnika

05.07.2018

Ljetovanje naših korisnika


U saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i NVO Građanska alijansa za korisnike usluga Dnenvog centra obezbijeđeno je ljetovanje. Dva korisnika sa svojim porodicama boravili su  pet dana u hotelu „Blue Horizon“ u Budvi u periodu od 02. do 07. jula. Kako bi učinili ljepšim boravak korisnika Dnevni centar je obezbijedio prevoz korisnika do hotela i nazad, Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin obezbijedio jednokratnu novčanu pomoć za korisnike, a HDL Laković obezbijedio je pakete sa hranom.

galerija