JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac


Dani otvorenih vrata u Dnevnom centru u Mojkovcu od 19. do 30. decembra

20.12.2022

Dani otvorenih vrata u Dnevnom centru u Mojkovcu od 19. do 30. decembra


https://www.antenam.net/drustvo/270049-dani-otvorenih-vrata-u-dnevnom-centru-mojkovac-od-19-do-30-decembra?fbclid=IwAR30TZmKR2p0D543CrsC4vfdnKfOXG_KEfkl3DkC9EC9zlKOT3ahLuqJE6w

U susret novogodišnjim i božićnim praznicima, u Dnevnom centru „Mojkovac“ tradicionalno će biti organizovani dani otvorenih vrata, u periodu od 19. do 30. decembra. Iz Dnevnog centra pozvali su građane i predstavnike firmi da, u skladu sa mogućnostima i društvenom odgovornoću, daju doprinos stvaranju kvalitetnijih uslova za boravak  korisnika u Dnevnom centru u vidu donacije ili poklona.

Kako su kazali u saopštenju za medije, donacije i pokloni su od velikog značaja za stvaranje kvalitetnijh uslova za boravak korisnika u Dnevnom centru.

Direktorica Dnevnog centra, Dijana Perović Veljović, izrazila je posebnu zahvalnost donatorima zahvaljujući kojima je obezbijeđen novi sistem grijanja, Opštini Mojkovac i DOO „Brskovo Mine“.

Takođe, od velikog značaja bila je, dodaju, i donacija Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić zahvaljujući kojoj je obezbijeđen didaktički materijal i neophodna oprema za korisnike. Saradnja sa relevantnim organizacijama i ustanovama iz oblasti socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou nije izostala u protekloj godini, tako da je i u protekloj godini za korisnike usluga bila obezbijeđena dodatna stručna podrška logopeda, psihologa i pedagoga kroz projekat ,,Servis podrške za djecu i mlade sa poteškoćama u govorno jezičkom razvoju “ koji je realizovala NVO "Svjetlost„ ,a koji je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Direktorica Dnevnog centra, istakla je, kako dodaju u saopštenju, da su prioriteti Dnevnog centra u narednom periodu stvaranje uslova za obezbjeđivanje dodatnog stručnog kadra, unapređenje usluge prevoza kroz nabavku novog vozila za prevoz korisnika, povećanje nivoa bezbjednosti korisnika nabavkom novog sistema za video nadzor, unapređivanje znanja i sposobnosti stručnog kadra kroz obuke i uvođenje novih unaprijeđenih metoda rada sa korisnicima.

"Ukoliko želite da postanete donator i time unaprijedite servis podrške namijenjen djeci sa smetnjama u razvoju, možete podržati akciju Dnevnog centra i shodno Vašim mogućnostima uplatiti sredstva na žiro račun  JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“  br. 535-14463-49 ( za uplate iz inostranstva instrukcije za plaćanje možete pronaći na sajtu www.dcmojkovac.me, a za više informacija kontaktirati na broj telefona 050/683-113 i email adresu dcmojkovac@gmail.com)", poručuju iz ove ustanove.