JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac
JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac28.10.2018

Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju


29 - 30. septembar 2018.godine.
Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.
- Zavod za socijalnu i dječju zaštitu