JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac
JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac


Evo kada je vrijeme za logopeda

11.01.2018

Evo kada je vrijeme za logopeda


Kod logopeda treba da dođe dijete do druge godine života koje nema kontakt pogledom, nema pokazni gest, koje se tokom igre osamljuje, čija igra nije funkcionalna, kazala je logoped Dušica Šćepanović, gostujući u Jutarnjem programu Javnog servisa. Ona je navela i još neka ponašanja koja bi roditelje trebalo da navedu na sumnju da je vrijeme za pomoć stručnjaka.

Šćepanović objašnjava da bi djeca do druge godine trebalo da imitiraju svoje roditelje, prije svega svoje mame, da se igraju u kuhinji da voze auto.

"Međutim ukoliko ta igra nije funkcionalna znamo da dijete ne razumije", navodi Šćepanovoić.

Takođe, kako je kazala, kod logopeda treba da dođu djeca do druge godine života koja ne pokazuju emocije, koja imaju mali fond riječi, koja ne izvršavaju verbalne naloge ili kako se to stručno kaže, djeca koja su "riziko bebe".

"Pod tim podrazumijevamo prvenstveno mame koje su imale rizične trudnoće, koja su bile pod određenim terapijama, gdje su te terapije mogle da ostave posljedice na plod. Takođe mame i djeca koje su imale teške porođaje i djeca koja su imala neke intervencije do druge godine života poslije rođenja. To je veoma bitno jer se centralni nervni sistem najviše razvija di druge godine života, najviše se razvijaju moždane ćelije i sve te terapije mogu da ostave posljedice po razvoj djeteta, posebno na razvoj govora. Takođe tu možemo da napomenemo da su to djeca sa usporenim psihomotornim razvojem, koja su kasnije prohodala, koja se nijesu oktretala kao bebice na vrijeme. Oni imaju prioritet", kazala je Šćepanović.

Kada roditelji dođu kod logopeda, objasnila je Šćepanović, oni prvo uzimaju tu porodičniu anamnezu, anamnezu djeteta i traže da li dijete ima neki organski uzrok zašto ne govori.

"Da li postoji neki fiziološki razlog. Ukoliko utvrdimo da postoji neki fiziološki razlog onda dijete šaljemo kod ljekara specijaliste s ciljem da eliminišemo organski uzrok a onda gledamo da li postoji neki tim defektolog, psiholog, logoped ili je potreban samo logoped ili defektolog", kazala je logoped Dušica Šćepanović.

Ona je govorila i o lošem uticaju tablet uređaja i telefona na razvoj djece.