JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac

Donacije za JU Dnevni centar Mojkovac možete uplatiti na žiro račun
535-14463-49 Prva Banka Crne GoreZa uplate iz inostranstva pogledajte     instrukcije za plaćanje.
JU "DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU – MOJKOVAC"


adresa:

Mihaila Dožića 1
Mojkovac 84205, Crna Gora

telefon:

+382 (0) 50 683 113

email:

dcmojkovac@gmail.com

website:

www.dcmojkovac.me