JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac
JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” je ustanova socijalne i dječije zaštite koju je Opština Mojkovac osnovala 2014.godine u cilju pružanja podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju za život u zajednici. Ustanova je zavnično počela sa radom 09.03.2015.godine.

 

datum:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao jednodnevnu obuku „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“. Obuka je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dje…

datum:

Dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u ustanovama i udruženjima socijalne i dječije zaštite održana je u Bijelom Polju.

datum:

Humanitarna organizacija 28. Jun u partnerstvu sa Optimal-om donosi besplatne očne operacije onima kojima je to najpotrebnije

"Dragi prijatelji,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da…

Kroz projekat “Srvis dodatne podrške” planirano je angažovanje dodatnog stručnog kadra koji bi pružio neophodnu stručnu podršku djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa teritorija…

U saradnji sa JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” iz Bijelog Polja, Dnevni centar “Mojkovac” relizovao je projekat “Zapošljevanjem do integracije” čija je vrijendost bila oko…

Prijatelji Dnevnog centra Mojkovac